Nghiên cứu thực tế ảnh hưởng nước cứng tới bệnh tim trên thế giới

Hãy xem xét một số các nghiên cứu chính. Ở Anh, British Regional Heat Study đã phân tích 253 thị trấn từ năm 1969 đến 1973. Họ nhận thấy tử vong do tim mạch nhiều hơn khi uống nước mềm nhiều hơn 10% đến 15% so với nước cứng. Họ khuyến cáo lượng lý tưởng của độ cứng là khoảng 170 mg/L (hay ppm – một phần triệu).

Tại Hoa Kỳ, Greathouse và Osborne nghiên cứu 4200 người lớn, lứa tuổi 25-74 tại 35 khu vực địa lý khác nhau. Họ phát hiện tỷ lệ tử vong do bệnh tim trong vùng nước cứng thấp hơn các vùng nước mềm. Một báo cáo của phòng thí nghiệm quốc giá Oak Ridge phát hiện ra rằng canxi và magiê trong nước cứng làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nghiên cứu này so sánh các hồ sơ y tế của 1.400 nông dân nam ở Wisconsin uống nước giếng từ trang trại của mình. Những người nông dân uống nước mềm bị bệnh tim, trong khi nông dân uống nước cứng không gặp phải vấn đề này.

thi tran Scunthrope Anh Quoc

Thị trân Scunthrope Anh Quốc

Đôi khi, các nghiên cứu tốt nhất là những vấn đề tự nhiên diễn ra trong nhiều năm. Một số nghiên cứu nổi bật tại hai thị trấn lân cận, trong đó có một thị trấn làm thay đổi nước cứng thành nước mềm. Kết quả của điều này là gì?  tỷ lệ chết vì bệnh tim cao. Chúng tôi thấy điều này ở các thị trấn nước Anh là Scunthrope và Grimsby. Cả hai thị trấn có nước với độ cứng 444 mg / L có tỷ lệ tử vong bệnh tim giống hệt nhau. Scunthrope làm mềm nước của họ đến 100 mg/L và trong vòng vài năm tăng trường hợp tử vong tim mạch lên đáng kể.  Trong khi đó ở Grimsby tỷ lệ này là hầu như không đổi. Vấn đề này cũng đã được báo cáo tại các thị trấn của Italia là Crevalcore và Montegiorgio và vùng Abruzzo.

Kết luận về vai trò TDS của nước và bệnh tim của Viện Hàn Lâm Khoa Học

Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia kết luận, “Điều kiện tối ưu của nước uống có thể làm giảm tử vong do tim mạch lên 15% ở Mỹ “. Khi nhìn vào các nghiên cứu, có hai vấn đề nổi bật. Trước tiên là một mối quan hệ xác định, một sự lien quan rõ ràng giữa độ cứng của nước và tỷ lệ tử vong bệnh tim. Chúng ta nên cố gắng uống nước có độ cứng khoảng 170 mg / L, hàm lượng được thấy lý tưởng trong Vương quốc Anh. Thứ hai, có một mối quan hệ nhất định giữa TDS và bệnh tim. TDS cao sẽ giảm bệnh tim. Mức độ thích hợp của độ cứng và TDS là hai trong số các đặc tính có lợi trong thành phần nước uống.

Xem thêm: Vai trò của nước với cơ thể
                      TDS là gì?

 

 

Nguồn: Healthy water for a longer life